Наукові групи

д.х.н., доц. Павленко В.О.
Синтез та дослідження багатоядерних координаційних сполук перехідних металів на основі піразолу та його похідних.
Напрямок досліджень - створення компактних та надчутливих сенсорів. В основу роботи сенсорів покладено ефекти: виділення світла (люмінесценція), зміна забарвлення індикаторних речовин. ,
д.х.н., проф. Амірханов В.М.
Основний науковий напрямок, який розвиває група, пов‘язаний із синтезом та дослідженням органічних сполук карбациламідофосфатного (КАФ) та сульфамідофосфатоного (САФ) типів, які можуть виступати в ролі лігандів при одержанні координаційних сполук з корисними властивостями.
доц. Куліченко С.А.
Наукова група досліджує «організовані розчини», котрі об’єднують властивості полярних і неполярних систем, та мають унікальні властивості для аналізу екології та лікарських засобів.
д.х. н., проф. Фрицького І.О.
Сфера наукових інтересів: хімія координаційних сполук, що виявляють спінові переходи – надзвичайно цікаве явище, при якому відбувається повна реорганізації електронної структури сполук, що може бути спровоковане зміною температури, тиску, магнітного поля, опромінення, а також ряд інших захопливих напрямків дослідження.
д.х.н., проф. Хиля В.П.
Основним напрямком досліджень наукової групи є гетероциклічні аналоги флавоноїдів
д.х.н., проф. Слободяник М.С.
Науковою групою розроблені фізико-хімічні основи керованого синтезу складних оксидних каркасних сполук (фосфатів, фтор фосфатів, титанатів, ніобітів, молібдатів та вольфраматів) з розплавлених сольових систем. Крім того, вивчається перечінь сполук на основі неорганічних елементів, що можуть слугувати новими матеріалами для практичного застосування.
д.х.н., проф. Неділько С. А.
Наукова група синтезує та досліджує складнооксидні сполуки на основі перехідних металів (ванадію, кобальту, нікелю, купруму, мангану), лужних, лужно- та рідкісноземельних елементів з особливими електрофізичними, оптичними та каталітичними властивостями.
д.х.н., проф. Лампека Р. Д.
Сфера наукових інтересів: координаційна хімія 1,2,4-триазолів; магнітні та каталітичні властивості багатоядерних комплексів міді, цинку та паладію; координаційна хімія родію, ренію та іридію; дослідження сполук уранілу, ЯМР спектроскопія.
Основний напрямок наукової роботи – аналітична та біоаналітична хімія, розробка хімічних оптичних і амперометричних сенсорів.

Сторінки

Цікаво? Розкажи про нас друзям!