Програма навчання

Навчальні плани:
План підготовки фахівців за ОКР Магістр Хімії 2022 р.
План підготовки фахівців за ОКР Бакалавр Хімії 2021 р.
Робочі програми основних навчальних дисциплін:
Загальна хімія
Неорганічна хімія
Органічна хімія
Фізична хімія
Хімія високомолекулярних сполук
Інструментальні методи аналізу
Фізичні методи дослідження в хімії
Хімія перехідних елементів
Кристалохімія
Органічна хімія ароматичних та гетероциклічних сполук
Фізична хімія процесів
Супрамолекулярна хімія
Квантова хімія
Колоїдна хімія
Нанохімія і нанотехнології
Функціональні наноматеріали
Науково-дослідна практика 
 
ПЕРЕЛІК ОБОВ'ЯЗКОВИХ КОМПОНЕНТІВ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ "ХІМІЯ" ОР БАКАЛАВР 2022 ТА ВИБІРКОВИХ БЛОКІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
Більше інформації про програми ОР Бакалавр та ОР Магістр можна дізнатися на сайті хімічного факультету.
Цікаво? Розкажи про нас друзям!