Приклади задач до ЗНО з хімії

Пропонуємо вашій увазі деякі задачі до ЗНО з хімії з відповідями та детальними розв'язками:

При нагріванні 2,64 г суміші, що містить мідний та залізний купороси, виділилось 1,08 г водяної пари. Визначте масовий склад (%) суміші.
До щойно виготовленого розчину алюміній сульфату об’ємом 0,5 л з концентрацією солі 1,2 моль/л додали 2 л розчину калій гідроксиду з концентрацією лугу 2 моль/л. Визначте масу одержаного осаду.
Який об’єм азоту (м3) потрібен для добування 340 кг нітратної кислоти, якщо втрати на першій стадії становлять 75%, на другій – 10%, на третій – 25%?
Визначити масу піролюзиту (кг), масова частка манган(IV) оксиду в якому становить 80%, та об’єм (л) хлоридної кислоти (ω(HCl)=0,2, ρ=1.1 г/мл), які необхідно використати для добування хлору массою 14,2 кг. Вихід продукту становить 85%.
Скільки іонів утворюється при дисоціації 500 молекул карбонатної кислоти,  якщо вона дисоціює за першим ступенем на 20%, а за другим – на 1%?
Опубліковані правильні відповіді на завдання тесту ЗНО з хімії.ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ НА ЗНО З ХІМІЇВикористовуючи правильні відповіді на завдання тесту, учасники тестування мають можливість визначити власний тестовий бал за всіма завданнями тесту.Максимальна кількість тестових балів, яку може отримати учасник тестування, правильно виконавши всі завдання тесту, дорівнює 80 балам.Офіційне оголошення результатів тестування відбудеться 23 червня. Згодом, при оголошенні офіційних результатів ЗНО з хімії будуть оприлюднені дві таблиці: за шкалою від 100 до 200 балів і таблиця за шкалою від 1 до 12 балів.Подробніше тут http://osvita.ua/test/56192/ 
Визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання з хімії здійснюється у два етапи. На першому етапі визначається тестовий бал учасника зовнішнього оцінювання (максимум – 80 балів). На другому етапі, на основі тестового бала визначається рейтингова оцінка результатів учасника зовнішнього оцінювання за 200-бальною шкалою, що використовується при складанні рейтингового списку абітурієнтів при вступі до вузів України.За вибором випускника результат виконання завдань сертифікаційної роботи може бути зарахований як державна підсумкова атестація з хімії.Подробніше тут: http://osvita.ua/test/ball/47242/ 
У пробірку налили кілька крапель метанолу. Розжарили в полум’ї мідну спіраль. Унаслідок прожарювання мідь окиснилася й на спіралі утворився шар купрум(ІІ) оксиду чорного кольору. Потім розжарену спіраль занурили в метанол, що був у пробірці. Спіраль покрилася блискучим шаром міді. Укажіть формулу продукту окиснення метанолу. Варіанти відповіді: А - HCHO, Б - CH3CHO, В - CH3OCH3, Г - HCООСН3.
У пробірку з розчином цинк хлориду учень добавив по краплях розчин калій гідроксиду до утворення осаду, який потім розділив на дві пробірки. У І пробірку він добавив надлишок розчину калій гідроксиду, у ІІ – надлишок хлоридної кислоти. Унаслідок цього осад у А - І пробірці розчинився, Б - ІІ пробірці розчинився, В - І і ІІ пробірках розчинився, Г - І і ІІ пробірках не розчинився.
Кристалічна речовина Х за нагрівання повністю розклалася без утворення сухого залишку. Унаслідок добавляння до розчину речовини Х розчину кальцій гідроксиду випав нерозчинний у воді осад. Речовина Х – це: А - амоній карбонат, Б - натрій сульфіт, В - амоній хлорид, Г - натрій гідрогенкарбонат.

Сторінки

Цікаво? Розкажи про нас друзям!