Наукова група к.х.н., доц. О.Ю. Тананайко

Нашою групою отримано нові матеріали на основі мезоструктурованих SiO2 плівкових покриттів, що містять іммобілізовані  аналітичні органічні реагенти, а також біоліганди, зокрема: ферменти, гемопротеїни, антитіла. Ми досліджуємо комплексоутворюючі, окисно- відновні, каталітичні (біокаталітичні)  властивості отриманих SiO2  покриттів і застосовуємо їх як чутливі елементи хімічних та біохімічних сенсорів. Значна увага приділяється  методам одержання, дослідження і застосуванню нанорозмірних частинок вуглецю, благородних металів, оксидів перехідних металів в хімічному аналізі. Розроблені лабораторні зразки сенсорів використовуються  для визначення неорганічних та органічних сполук різної природи  в об’єктах довкілля, харчових, біологічних, фармацевтичних та парфюмерно- косметичних продуктах. З 2007 по 2015 роки захищено 4 кандидатські дисертації, з них одна (PhD) була виконана у рамках спільної аспірантури між хімічним факультетом КНУ ім. Тараса Шевченка і лабораторіює СNRS університету Лотарінгії, Франція. Отримано 4 індивідувальні та  один груповий міжнародний науковий грант.   
Наукове співробітництво: США (Тафтський університет, Бостон; університет штату Коннектікут, Сторрз); Франція (університет Лотарінгії, Нансі); Іспанія (університет Овієдо). Наукові інститути національної академії наук України.

Ілюстарції:
 Рис. 1. Схема отримання  SiO2  плівкових покриттівна поверхні скляних пластин методом золь- гель синтезу.
 Рис. 2. Зображення поверхні SiO2 плівкових покриттів, що синтезовані за різних умов, отримані методом просвічуючої електронної мікроскопії (SensorsandActuatorsB: Chemical,  2014, v 200, P. 198-205)
Рис. 3. А. Зовнішній вигляд  лабораторного зразка амперометричного сенсора: міні- потенціостат і планарний електрод.  В. Схематичне зображення робочого електроду, що модифікований  композитною плівкою  SiO2, яка містить органічні молекули-модифікатори.
 

Цікаво? Розкажи про нас друзям!