Наукова група д.х.н., проф. Запорожець О.А.

Cфера наукових інтересів:

Органічні реагенти, їх комплекси та іонні асоціати, адсорбційно закріплені на поверхні високодисперсних кремнеземів

   • Міжфазна взаємодія на поверхні розділу "розчин модифікатору/поверхня кремнезему" та "розчин солі металу/іммобілізований на силікагелі модифікатор"

   • Протолітичні, комплексоутворюючі та хіміко-аналітичні властивості твердофазних реагентів залежно від властивостей поверхні сорбента, природи модифікатора та механізму його закріплення на поверхні

   • Розробка комбінованих та гібридних спектроскопічних методів аналізу із застосуванням

      - молекулярної спектроскопії,
      - люмінесценції та хемілюмінесценції,
      - AAС та ЕТААС-спектрометрії, зокрема, твердофазної ЕТААС,
      - кінетичних методів,
      - хроматографії,
      - електрохімічних методів

   та нових твердофазних реагентів для:

      - дослідження співіснуючих форм важких та біометалів у природних водах,
      - експрес-контролю (включаючи візуальні тест-методи) вмісту токсикантів неорганічної та органічної природи та біоактивних елементів в об'єктах довкілля, біологічних матеріалах, харчових продуктах, ліках, а також антиоксидантної активності фітопрепаратів та напоїв.

Цікаво? Розкажи про нас друзям!