Фізичної хімії

д.х. н., проф. Фрицького І.О.
Сфера наукових інтересів: хімія координаційних сполук, що виявляють спінові переходи – надзвичайно цікаве явище, при якому відбувається повна реорганізації електронної структури сполук, що може бути спровоковане зміною температури, тиску, магнітного поля, опромінення, а також ряд інших захопливих напрямків дослідження.
Група займається вивченням фізико-хімічних, адсорбційних і каталітичних властивостей металовмісних систем та вивчення термодинаміки і структури металічних та оксидних розплавів.
К.х.н. Малишева Марія Львівна
Займається вивченням природи стійкості та механізмів коагуляції дисперсних систем, а також дослідженням адсорбції полімерів на поверхні часточок дисперсної фази і структури утворених адсорбційних шарів, вивчає електроповерхневі властивості та агрегативну стійкість полімервмісних дисперсних системах, структуроутворення в дисперсних системах.
д.х.н. Іщенко Олена Вікторівна
Наукова група займається синтезом та дослідженням фізико-хімічних властивостей масивних та нанесених каталізаторів для промислово важливих реакцій, що можуть бути застосовані в різних сферах життєдіяльності: екологічному каталізі, паливній енергетиці, аграрній промисловості, утилізації викидних газів тощо.
к.х.н. Діюк Віталій Євгенович
Науковий напрямок: фізико-хімія модифікованих вуглецевих матеріалів. Автор 5 наукових посібників та понад 50 наукових публікацій у закордонних та вітчизняних журналах.
проф. Роїк О.С.
Група проводить численні дослідження структури рідких металів, бінарних металічних розплавів, оксидних систем. Реалізовано сучасні методики аналізу структури невпорядкованих систем з використанням статистичних методів.
Цікаво? Розкажи про нас друзям!