Наукові групи

Група займається вивченням фізико-хімічних, адсорбційних і каталітичних властивостей металовмісних систем та вивчення термодинаміки і структури металічних та оксидних розплавів.
Прямий синтез координаційних сполук, рентгеноструктурний аналіз, магнетохімічні дослідження, металокомплексний каталіз, біологічна активність.
Група проводить синтез заміщених алкілгетероциклів, як синтони для виробництва нових речовин з широким спектром корисних фізичних та біологічних властивостей
Наукова група проводить дослідження світлочутливих сполук, які стали основою створення полімерних і композиційних матеріалів для безсрібних способів запису інформації, біологічно-активних сполук та поліамфолітів, полімерних електролітів для хімічних джерел струму.
К.х.н. Малишева Марія Львівна
Займається вивченням природи стійкості та механізмів коагуляції дисперсних систем, а також дослідженням адсорбції полімерів на поверхні часточок дисперсної фази і структури утворених адсорбційних шарів, вивчає електроповерхневі властивості та агрегативну стійкість полімервмісних дисперсних системах, структуроутворення в дисперсних системах.
д.х.н. Іщенко Олена Вікторівна
Наукова група займається синтезом та дослідженням фізико-хімічних властивостей масивних та нанесених каталізаторів для промислово важливих реакцій, що можуть бути застосовані в різних сферах життєдіяльності: екологічному каталізі, паливній енергетиці, аграрній промисловості, утилізації викидних газів тощо.
к.х.н. Діюк Віталій Євгенович
Науковий напрямок: фізико-хімія модифікованих вуглецевих матеріалів. Автор 5 наукових посібників та понад 50 наукових публікацій у закордонних та вітчизняних журналах.
доктор/проф. Пивоваренко В.Г.
Науковий напрямок - "Дизайн і синтез багатоканальних флуоресцентних зондів". Першим був спроектований і створений ряд 3-гідроксифлавонів, флуоресцентні властивості багатьох з яких було вивчено у подальших дослідженнях за участю українських та іноземних вчених-спектроскопістів.
проф. Роїк О.С.
Група проводить численні дослідження структури рідких металів, бінарних металічних розплавів, оксидних систем. Реалізовано сучасні методики аналізу структури невпорядкованих систем з використанням статистичних методів.

Сторінки

Цікаво? Розкажи про нас друзям!