Наукова група д.х.н., проф. Амірханова В.М.

Амірханов Володимир Михайлович, доктор хімічних наук, професор кафедри неорганічної хімії читає лекції з курсів: “Координаційна хімія перехідних металів», “Спектроскопія неорганічних сполук”, “Особливості синтезу нових складнооксидних та координаційних сполук”, “Сучасні методи встановлення структури хімічних сполук та матеріалів”, «Хімія» (для студентів біологічного факультету) та ін. Під його керівництвом захищено 8 кандидатських дисертацій.Наукові праці: Автор понад 300 наукових публікацій, серед яких 135 статей. Входить до списку топ-10 (2016 р.) найбільш публікативно активних вчених Київського національного університету імені Тараса Шевченка (індекс Гірша = 21). Основні праці: Небезпечні хімічні речовини в природі, промисловості й побуті. К., 1998 (у співавт.); Хімія. Завдання та тести. К., 2000 (у співавт.); Інфрачервона та електронна спектроскопія неорганічних і координаційних сполук. К., 2012; Powerful new ligand systems: carbacylamidophosphates (CAPh) and sulfonylamidophosphates (SAPh) - in the book “Ligands. Synthesis, Characterization and Role in Biotechnology. NOVA Publishers, New York, 2014. та ін.
Наукова група професора В.М.Амірханова: кандидат хімічних наук (к.х.н.), старший науковий співробітник (с.н.с.) Овчинніков В.А., к.х.н., с.н.с. Труш В.О., к.х.н., с.н.с. Слива Т.Ю., к.х.н., доцент Губіна К.Є., к.х.н., н.с. Ліціс О.О., к.х.н., молодший н.с. Каряка Н.С., провідний інженер Шатрава Ю.О., аспірантка Олішевець І.П.
Основний науковий напрямок, який розвиває група, пов‘язаний із синтезом та дослідженням органічних сполук карбациламідофосфатного (КАФ) та сульфамідофосфатоного (САФ) типів, які можуть виступати в ролі лігандів при одержанні координаційних сполук з корисними властивостями (див. рисунок).
 

КАФ                                   САФ

Нові координаційні сполуки, які синтезуються в процесі експеріментальної роботи групи, можуть бути використані при розробці сучасних поліфункціональних матеріалівз корисними люмінесцентними, електролюмінесцентними, магнітними, каталітичними властивостями для новітніх технологій.
За останні 5 років групою опубліковано понад 55 статей в провідних фахових наукових всесвітньо визнаних виданнях. Група має міцні міжнародні наукові зв’язки, перш за все з університетами Польщі, Франції та США. Активну участь у науковій роботі групи беруть студенти кафедри неорганічної хімії хімічного факультету. Наприклад, на основі наукової роботи у нашій групі, з 2010 року студенти захистили понад 20 дипломних робіт бакалаврів та магістрів. Багато студентів стали співавторами доповідей на наукових конференціях та опублікаваних наукових статей.
 

Цікаво? Розкажи про нас друзям!