Можливості студентів

Роботодавці та випускники про рівень освіти.

Програми, що пропонують індивідуальні освітні і наукові гранти

Американські Ради з міжнародної освіти:
American Councils for International Education: ACTR/ACCELS
http://www.americancouncils.org.ua/

Американські Ради з міжнародної освіти: ACTR/ACCELS - міжнародна неприбуткова організація, яка відіграє провідну роль у розвитку та обміні знаннями між Сполученими Штатами Америки і країнами Східної Європи/Євразії. Її місія полягає у сприянні демократичному розвитку і розбудові відкритого суспільства через прогрес в освіті та науці, а також у підтримці лідерства і співпраці з інституціями, громадами та особами в галузі освіти. Зараз Американські Ради використовують свій досвід для створення та втілення програм академічних обмінів, професійних тренінгів, дистанційного навчання, розробки навчальних планів та тестів, надання технічної допомоги та консультативних послуг, проведення досліджень, вдосконалення системи оцінювання та розбудови інституцій.

Вибрані програми:
Програма обміну майбутніх лідерів (FLEX) - це програма для учнів загально освітніх шкіл, яка фінансується урядом Сполучених Штатів. Програма надає школярам стипендії, які дають їм змогу подорожувати до Сполучених Штатів, навчатися в американській школі протягом одного академічного року і проживати у американській приймаючій родині. Програма є безкоштовною для учасників.

Консультативний центр мережі EducationUSA (EAC) спонсорується Урядом США за підтримки Посольства США в Україні. EAC адмініструється Американськими Радами з міжнародної освіти: ACTR/ACCELS - міжнародною організацією, що була заснована у 1974 році. Центр надає технічну допомогу та консультаційні послуги з питань освіти у США.

Програма академiчних обмiнiв iменi Фулбрайта в Українi
http://www.fulbright.org.ua/
Програмаімені Фулбрайта, спонсорована урядом США, вона успішнодіє з 1946, нині – у 155 країнахсвіту. За час існуванняПрограми в Україні – з 1992 року – близько 1000 українцівнавчались, стажувались, проводили дослідження в США; у свою чергу, понад 650 американціввикладали в українськихвишах й займалисьнауковоюпрацею.
Програми:

Fulbright Graduate Student Program (для студентів та випускників ВНЗ)
Навчання в американських університетах від одного до двох років на здобуття ступеня магістра. У конкурсі можуть брати участь студенти старших курсів, випускники ВНЗ.
Галузі спеціалізації: гуманітарні, соціальні, точні, технічні та природничі дисципліни

Fulbright Research and Development Program (для молодих викладачів та дослідників)
Проведення досліджень в університетах США тривалістю від шести до дев'яти місяців. У конкурсі можуть брати участь особи віком до 40 років з дворічним професійним досвідом: викладачі; аспіранти та дослідники, які ще не мають наукового ступеня; кандидати наук (не пізніше 5-ти років після захисту).
Галузі спеціалізації: гуманітарні, соціальні, точні, технічні та природничі дисципліни

Fulbright Scholar Program (для кандидитів та докторів наук, молодих дослідників та аспірантів)
Проведення досліджень в університетах, наукових та дослідницьких інституціях США на період від трьох до дев'яти місяців. У конкурсі можуть брати участь кандидати та доктори наук; діячі культури, фахівці з бібліотекарства, журналісти та юристи; дослідники без наукового ступеня з досвідом роботи не менше п'яти років та аспіранти або здобувачі на передодні захисту, які отримають науковий ступінь до початку гранту (1 вересня 2017 року).
Галузіспеціалізації: гуманітарні, суспільні, точні, технічні та природничі дисципліни

U.S. Fulbright Scholar Program (для навчальних та наукових установ України).
Запрошення американських фахівців (1-2 семестри).
У межах програми академічних обмінів імені Фулбрайта українські навчальні заклади можуть запросити американських спеціалістів з будь-якого фаху для читання лекцій протягом одного або двох семестрів.
Fulbright Specialist Program
Українські навчальні та наукові установи можуть запросити науковців зі Сполучених Штатів на термін від 2-х до 6-и тижнів для:
•    Читання лекцій для студентів та аспірантів
•    Участі в наукових програмах та конференціях з врахуванням попередньо узгодженого плану роботи науковця
•    Проведення консультацій з питань адміністрування освіти для керівників та адміністраторів вищих навчальних закладів
•    Проведення семінарів та практикумів
•    Розробки навчальних планів/навчальних матеріалів
•    Проведення програм, спрямованих на підвищення кваліфікації українських спеціалістів.

ДІЇ МАРІ СКЛОДОВСЬКОЇ-КЮРІ У ПРОГРАМІ ГОРИЗОНТ 2020
http://www.fp7-ncp.kiev.ua/index.php/uk/2020/page-206/
Програма Марі Склодовської-Кюрі пропонує багато варіантів для кар’єрного росту наукових співробітників у Європі і за її межами. Передбачено напрямки, які відповідають будь-яким вимогам.
Учасникам програми надається підтримка на усіх ступенях кар’єри, незалежно від національності. Особливу увагу приділяють науковцям, які поєднують академічні дослідження з роботою в компаніях.
Включно з фінансуванням на дослідження, науковці отримують можливість перейняти зарубіжний досвід (включаючи приватний сектор) та закінчити навчання з дисциплінами, корисними для розвитку їх кар’єри.

Розглядаєте можливість отримання наукового ступеню? Ознайомтесь з інформацією про Мережі інноваційного навчання (ITN).
Маєте намір розвивати кар’єру в іншій країні, а можливо й в іншому секторі? Зверніть увагу на Індивідуальні стипендії (IF).
Вас цікавить співробітництво і обмін знаннями? Читайте про Обмін кадрами у сфері досліджень та інновацій (RISE).
Ваша організація фінансує чи реалізує программу надання стипендій чи грантів? Зверніть увагу на Співфінансування регіональних, національних та міжнародних програм (COFUND).

Програма обміну MEVLANA, Туреччина
http://mevlana.yok.gov.tr
Програма академічної мобільності “Мевлана” розроблена Радою вищої освіти Турецької Республіки. Вона передбачає академічний обмін з турецькими університетами на основі конкурсного відбору учасників. Усі питання, що стосуються фінансування, підписання угод між турецькими та закордонними університетами, відбору кандидатів на участь в академічному обміні контролюються Радою. Опис програми академічної мобільності ”Мевлана” можна знайти за інтернет-адресою http://mevlana.yok.gov.tr
Програма надає стипендії студентам 2-5 курсів  і аспірантам для навчання  в одному з університетів Туреччини протягом  одного або двох семестрів.
Для викладачів программа фінансує викладання курсу в одному з університетів Туреччини протягом 3-ох місяців.

Відділ академічної мобільності Київського національного університету імені Тараса Шевченка
http://mobility.univ.kiev.ua/?lang=uk
Новини по науковим та освітнім грантам, що  підтримують співробітництво і академічний обмін між студентами, викладачами, науковцями України та  науковими і освітніми установами  світу.

Цікаво? Розкажи про нас друзям!