Наукова група д.х. н., проф. Фрицького І.О.

 Читає лекції з нормативного курсу “Фізична хімія”, викладає спецкурси: “Біофізична хімія”, “Фізико-хімія координаційних сполук», “Хімічна ензимологія”, “Магнетохімія”, “Хімія металопротеїнів”, «Науковий образ світу» та ін. Під його керівництвом захищено 15 кандидатських дисертацій.

Сфера наукових інтересів: (i) стабілізація нетрадиційно високих ступенів окиснення іонів перехідних металів (Cu3+, Ni3+, Fe4+ та ін.). Так, нещодавно було синтезовано принципово нові сполуки заліза у ступені окиснення +4, які не лише самочинно утворюються у водному розчині завдяки окисненню на повітрі, але й залишаються необмежено довго стабільними (!)(Nature Communications, 2017); (ii) хімія поліядерних сполук із прогнозованими магнітними, електрохімічними і каталітичними властивостями; (iii) хімія координаційних сполук, що виявляють спінові переходи – надзвичайно цікаве явище, при якому відбувається повна реорганізації електронної структури сполук, що може бути спровоковане зміною температури, тиску, магнітного поля, опромінення тощо. Фактично, одна молекула такої сполуки є мініатюрним перемикачем, що несе інформацію про електронну структуру металу. Матеріали на основі таких сполук можуть використовуватися для створення елементів пам’яті, хімічних сенсорів, мікротермометрів, захисних елементів тощо.
Група має широкі міжнародні наукові зв’язки. Значна частина наукових досліджень проводиться у співпраці з провідними університетами Європи і світу. Це дозволяє використовувати найсучаснішу техніку та прилади, і, таким чином, публікувати результати досліджень у найавторитетніших високорейтингових наукових журналах. Співробітники групи нерідко виїжджають у закордонні відрядження з метою проведення спільних наукових досліджень, а також для участі у міжнародних конференціях. Результатом спільних досліджень спінового переходу з французькими колегами з м. Тулуза стали захисти двох сумісних дисертацій, а також розробка молекулярних машин, що діють на основі явища спінового переходу (Nature Communications, 2013). Зараз група розпочинає великий сумісний проект (2017-2020) з колегами з Іспанії, Франції, Румунії та Молдови, присвячений вивченню хімічних та фізичних аспектів спінового переходу.
Численні вихованці наукової групи пізніше закінчили аспірантуру або працювали і продовжують працювати в провідних університетах Європи: м. Гейдельберг, Геттінген, Майнц, Констанц, Ерланген (Німеччина), м. Тулуза, Орлеан (Франція), м. Лунд (Швеція), м. Валенсія (Іспанія), а також на багатьох українських та європейських фірмах.  

Наукові праці: Автор понад 400 наукових публікацій, серед яких 158 статей. Входить до списку топ-100 найбільш цитованих вчених України (індекс Гірша = 27). Основні праці: Експериментальні методи в координаційній хімії: навчальний посібник. - К., 2008 (у співавт.); Вступ до магнетохімії. - К., 2011 (у співавт.).

Детальніше: http://physchem.univ.kiev.ua/fritsky/prof_ukr.html

 

Цікаво? Розкажи про нас друзям!