Нагороди та досягнення факультету, відгуки випускників та роботодавців


Валерій Кухар
 
Академік НАН України
Почесний директор Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України
Завідувач Відділом тонкого органічного синтезу 
 
"Багато років мені випало щастя працювати із студентами Київського національного університету та випускниками хімічного факультету. Перш за все, вражає високий рівень підготовки – як теоретичної, так і експериментальної, що суттєво відрізняє них від випускників інших університетів України. Вони прекрасно володіють англійською мовою, розбираються у ЯМР спектрах, вміють проводити складні експерименти. З ними легко працювати, опановувати нові сучасні проблеми органічного синтезу."
 

 

 


Проф. Ів Мелі
 
Зав. лабораторії біофотоніки та фармакології факультету фармації університету м. Страсбург (Франція), голова всесвітньої конференції з методів флуоресцентної спектроскопії (MAF), лауреат премії імені Грегоріо Вебера
Почесний доктор Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 
"З 2002 року ми прийняли в нашій лабораторії більше 20 магістрів другого року і аспірантів хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Їхня загальна освіта з хімії, фізики та математики є дуже високого рівня у порівнянні зі студентами з інших країн. Вони також мають відмінний рівень практичних навиків і сильну пристосованість до нових умов і нових проектів. Володіння англійською мовою, яке іноді було обмеженням для першого покоління студентів, наразі перебуває на гарному рівні. Всі аспіранти, які поступили до нас, виконали і захистили свої дисертації в нашій лабораторії. Це були дуже якісні дисертації, з великою кількістю публікацій у високорейтингових журналах. Тому більшість з українців отримали стипендії постдоків у престижних лабораторіях і наразі деякі з них є керівниками та співробітниками кращих наукових лабораторій Європи та США. Ми прагнемо продовжувати таку традицію і далі."

Резюме


В.І. Кальченко
 
Академік НАН України
Директор Інституту Органічної хімії НАН України 
 
"Кафедра органічної хімії є основним «постачальником» висококваліфікованих наукових кадрів в Інститут Органічної хімії НАН України. Багато з випускників кафедри стали видатними науковцями, завідувачами відділів інституту."


 


Професор Вовк А.І. 
 
чл.-кор. НАН України 
Директор Інституту Біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України
 
"Я закінчив хімічний факультет Київського університету в 1974 році (кафедра органічної хімії). Далі навчався в аспірантурі Інституту органічної хімії НАН України. Впевнений, що університетська підготовка відкриває багато можливостей для  випускників хімічного факультету. На нашому курсі було близько сотні випускників, і багато з них працювали і працюють  досі в наукових установах, інститутах та університетах. Зараз хімічна освіта є популярною через зростання запитів на ринку праці та з огляду на пропозиції для подальшого стажування чи роботи за кордоном. А взагалі наукові дослідження захоплюють через інтерес до професійних знань і відчуття свободи творчості, щоправда, у сфері своєї відповідальності. Хотів би також додати, що навчання на хімічному факультеті впродовж усього життя єднає багатьох людей, в тому числі моїх однокурсників."
 

Професор А.О. Толмачов 
 
Директор ХімБіоЦентру, д.х.н. 
випускник кафедри органічної хімії 1979 р. 
 
"Компанія «Єнамін» заснована випускниками кафедри органічної хімії. Керівний склад та провідні спеціалісти – випускники  кафедри органічної хімії. Щороку ми поповнюємо наші кадри випускниками хімічного факультету." 
 

 

 

 


Марсель Юбер
 
Професор
завідувач лабораторії інновацій в терапевтиці (UMR7200), факультет фармації університету Страсбурга
 
"У мене в лабораторії працювало троє українок з хімічного факультету Киівського університету Тараса Шевченка: Юля Карпенко (як аспірантка), Марія Клячина та Анна Жданова (обоє як постдоки). Юля зараз у нас на факультеті працює викладачем - читає студентам курс органічної хімії. В загальному враження про них дуже позитивне."

 


Д.х.н. Климченко А.С. - випускник 1998 року, (група ПС) захистив кандидатську у 2003 році (наук. кер. Пивоваренко).
 
Cтарший науковий співробітник Центру наукових досліджень Франції (CNRS)
Керівник науково-дослідної групи "Nanochemistry and Bioimaging" на факультеті фармації університету Страсбургу. 
 
"Загалом, близько 20-ти випускників, що закінчили хімічний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка, працювали і захистили докторські дисертації на факультеті фармації у Страсбурзі з 2003 року. Їхня успішна дослідницька робота у Франції привела до публікації більше 160 статей у високорейтингових наукових журналах. Серед цих статей більше 30-ти були у співпраці з професором Пивоваренком та іншими науковцями хімічного факультету КНУ." 

Повне інтерв’ю

Резюме


С.М. Ярмолюк (випускник 1979 року, група ХПС)
 
д.х.н., проф.
Завідувач відділу біомедичної хімії ІМБіГ НАН України 
 
"Наші викладачі передусім намагалися нам дати фундаментальні знання з хімії, привчали працювати самостійно, постійно вчитися, думати, аналізувати… Як виявилося з часом, це досить важливо для кар’єри кожного з випускників, які вільно починають працювати в новітніх наукових напрямах, при потребі працюють і на виробництві, і менеджерами в приватних фірмах." 

 


Доктор філософії Д.А. Ющенко (група ОХ, випускник 2004 року магістратури, 2007 року аспірантури)
 
Завідуючий лабораторії «Хімічна біологія», Інститут Органічної Хімії та Біохімії, Чешська Акадедемія Наук, Прага, Чешська Республіка
Керівник групи хімічних досліджень компанії "Mitenyi Biotec GmbH" (Німеччина)
 
 "Випускники хімічного факультету кафедри органічної хімії значно сильніші у «хімічній ерудиції». Як правило випускники кафедри, які вирішують працювати в Європейських лабораторіях, мають дуже гарний досвід роботи в лабораторії, значно більший ніж їхні європейські однолітки. Взагалі, яскравою рисою українських випускників в світових лабораторіях є наполеглевість та висока працездатність. Якщо ж порівняти українських випускників з європейськими, то слід зазначити що європейці значно доросліші. У віці 23 років підлітки ЄС лише починають працювати над магістерською роботою."

Повне інтерв’ю


 

О. Конєв (бакалаврат на хімічному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка (2003 р.), магістратура - університет м. Тулузи (Франція), аспірантура та ступінь доктора філософії - університет м. Страсбурга (Франція)
Доктор філософії, співзасновник компанії Syndivia (Страсбург, Франція)
 
 "Из своего опыта, могу сказать, что после получения степени бакалавра на кафедре органической химии КНУ имени Тараса Шевченко, поступление в магистратуру Университета Тулузы не представляло огромного труда. По сути, необходимо было изучить французский язык до уровня В, предложить научный проект и пройти собеседование на французском языке для получения стипендии французского правительства."

Повне інтерв’ю


 В. Семенюченко (група ХПС, випуск 2005 року магістратури) 
 
"Освіта здобута на кафедрі органічної хімії мала величезний вплив на мою роботу у наукових та прикладних дослідженнях. На  кафедрі я навчився професійно мислити завдяки добре підібраним навчальним курсам, працювати з хімічним інструментарієм,  літературою, дотримуватися техніки безпеки. В науковій групі підтримувалася робота в команді, де ментори заохочували мене  мислити креативно та нестандартно. Отже я міг працювати більше та наполегливіше. Отриманий досвід дозволив мені легко  інтегруватися у різні наукові групи, що займалися органічною, металорганічною, неорганічною та квантовою хімією, а також  працювати менеджером проектів R&D."

 

 


О.А. Кучерак (група ОХ, випускник 2007 року магістратури, доктор філософії)
 
 
Науковий співробітник лабораторії «Хімічна біологія»
Інститут Органічної Хімії та Біохімії
Чешська Акадедемія Наук, Прага, Чешська Республіка 
 
"Випускники кафедри органічної хімії хімічного факультету за кордоном спокійно конкурують зі студентами і постдоками з Гарварду чи Оксфорду, не те що з китайцями, індусами, американцями..."


 


Роман Федорищак (доктор філософії, випускник бакалавратури 2013 року (група ОХ), магістратури університету міста Ліон (ENS de Lyon, Франція, 2014 р.), аспірантури в Imperial College London (Лондон, Великобританія). 
 
 
Зараз працює постдоком в інституті Френсіса Кріка в Лондоні, куди був прийнятий відразу після відкриття інституту.
 
"Мне кажется, что студенты, которые хорошо учатся на химфаке, знают фундаментальную теоретическую физику, математику и химию лучше, чем западные студенты".

Повне інтерв'ю


Антон Ліщинський (PhD, випускник магістратури 2008 р. кафедри ОХ, аспірантури університету Страсбургу. Постдок у Каталонському науково-дослідному інституті хімії, ICIQ)
 
Завідувач лабораторії в компанії Bayer AG (Німеччина).
 
"Маючи досвід роботи в лабораторіях трьох європейських країн, Франції, Іспанії та Німеччини і працюючи завжди в інтернаціональних командах, можу впевнено сказати, що наші студенти, які працюють за кордоном, не пасуть задніх. За рівнем знань хімії, та наукової ерудиції вони не поступаються студентам випускникам передових університетів Європи, Америки та Азії."

Повне інтерв'ю


Олексій Духно, 
доктор філософії, випускник бакалавратури 2013 року, магістратури 2015 року (група ОХ), аспірантура на факультеті фармації університету Страсбургу, з успіхом захистив дисертацію 13 листопада 2018 року: 
 
"За рівнем і хімічної, і загальнонаукової ерудиції я б сказав, що випускники з КНУ в середньому мають більш широкий обсяг за рахунок різномаїття спецкурсів і вищого навантаження матеріалом. Тут є нюанс, бо загальний розподіл студентів за цими параметрами доволі асиметричний: грубо кажучи, зі ста студентів хімфак Шеви випускає 10-15 реально крутих, 30 - які щось більш-менш знають-вміють, і 50-55 - інших успішно дипломованих. Водночас у західному університеті на таку саму кількість розподіл буде більш рівномірний, на кшталт 5-65-30." 
 
Повне інтерв'ю
 
 
 

Юна Цирульнева, випускниця магістратури 2009 року, кафедра аналітичної хімії, PhD від Nanyang Technological University, Сінгапур, наразі Postdoctoral Research Fellow. Працювала у School of Materials Science and Engineering та Center for Biomimetic Sensor Science.
Захистила дисертацію за темою “Biomarker assay systems for onsite monitoring of fatigue” під керівництвом професора Бо Лідберга.

 

Повне інтерв'ю

 

 

 

 


Випускниця кафедри аналітичної хімії Оксана Лавриненко про хімічний факультет та роботу в науково-дослідному центрі Philip Morris International (Лозанна, Швейцарія).
 
Інтерв'ю - за посиланням

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Юлія Карпенко, випускниця бакалавратури 2010 року кафедри органічної хімії, поступила в магістратуру університету Ніцци, далі - в аспірантуру університету Страсбургу і там захистила дисертацію. 
Наразі - проводить дослідження і викладає органічну хімію в університеті Страсбургу.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


Маріанна Зінько (Шолох), випускниця кафедри аналітичної хімії 2012 року.

У 2011 пройшла стажування в університеті Страсбургу на факультеті фармації і паралельно закінчила 2-й рік магістратури в Києві. Після магістратури виграла стипендію на 3-річне навчання в аспірантурі у лабораторії професора Іва Мелі, яка проходила під спів-керівництвом професора Ольги Антонівни Запорожець. Зараз працює у фармацевтичній компанії Дельфарм у місті Реймс, де виконує менеджмент аналітичної частини проєктів розробки нових лікарських засобів. 

Повне інтерв'ю

 

 

 

 

 

 

 


Олександр Завоюра, PhD. Postdoc у відділі Biologics Research компанії Sanofi (з 2018 року).
Випускник кафедри аналітичної хімії КНУ ім. Тараса Шевченка (2014).
 
У 2018 році здобув ступінь доктора філософії (Органічна та Біоорганічна Хімія) в Humboldt-Universität zu Berlin (Берлін, Німеччина):
Кожен мотивований і цілеспрямований студент хімічного факультету має всі шанси стати успішним науковцем, менеджером та керівником як в академічному середовищі, так і в приватному секторі.
 
 
 
 
 
 

Нагороди та досягнення факультету, працівників та студентів

Цікаво? Розкажи про нас друзям!