Наукова група д.х.н., проф. Слободяника М.С.

Наукові дослідження в області синтезу складнооксидних каркасних сполук за участю лужних та полівалентних (Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Mg, Ca, Mn, Ge, Sn, Ti, Zr, Bi) металів в катіонних позиціях та фосфатних, молібдатних і ванадатних аніонів, що відзначаються комплексом нелінійно-оптичних, люмінесцентних та електрофізичних властивостей. Встановлення взаємозв'язку між складом-будовою і властивостями як індивідуальних сполук, так і твердих розчинів на їх основі є базисом для створення нових матеріалів для практичного застосування і є одним із основних напрямків наукових досліджень кафедри неорганічної хімії.

Цікаво? Розкажи про нас друзям!