Наукова група доц. Куліченка С.А.

Організовані середовища у методах аналізу

доц. Куліченко С.А., доц. Дорощук В.О., ас. Лелюшок С.О.

Великі органічні молекули, особливо дифільні, у полярних розчинниках, зокрема у воді, тягнуться одна до одної: працює так зване гідрофобне зв’язування.

Triton X-100    n = 9,5  
Triton X-305    n = 30
Triton X-405    n = 40

Внаслідок цього утворюються димери, олігомери, агрегати, міцели. За формою останні можуть бути сферичні, еліпсоїдальні, циліндричні, навіть ліпосоми реєструються.

Такі розчини об’єднують властивості полярних і неполярних систем. Разом з цим, у таких «організованих розчинах» по іншому починають працювати методи аналітичної хімії, вони стають більш вибірковими та чутливими, часто більш експресними і менш трудомісткими. Це важливо при аналізі багатьох об’єктів – різних вод, повітря, сплавів. Однак найбільші успіхи тут спостерігаються при аналізі лікарських засобів та визначенні залишків гербіцидів й пестицидів у грунтах та продуктах харчування.
 

Цікаво? Розкажи про нас друзям!