Наукова група проф. Олексенко Л. П.

Одним з цікавих і перспективних напрямків досліджень на кафедрі фізичної хімії є створення на основі наноматеріалів високочутливих і швидкодіючих адсорбційно-напівпровідникових сенсорів для визначення незначних концентрацій (2 - 1000 ppm) токсичних і вибухонебезпечних газів. Роботи по розробці нових сенсорів та дослідженню каталітичних властивостей отриманих наноматеріалів проводяться під керівництвом д.х.н., проф. Олексенко Людмили Петрівни і к.х.н., ст.н.с. Максимович Неллі Петрівни та за участю співробітників, аспірантів і студентів: к.х.н., ст.н.сп. Матушка І.П., к.х.н., н.с. Луценко Л.В., к.х.н., пров.інж. Сокових Є.В., пров.інж. Ріпка О.П., пров.інж. Ручка, пров.інж.Сколяр Г.І., асп. Федоренка Г.В., асп.Арінархової Г.О., студ Білан В.М. Створена на кафедрі лабораторія адсорбційно-напівпровідникових сенсорів передбачає можливість проведення синтезу наноматеріалів, одержання на їх основі газочутливих матеріалів та вивчення їх каталітичної активності в реакціях окиснення аналізованих газів, створення сенсорів та дослідження їх характеристик (чутливості, швидкодії, стабільності та ін.).

Деталі: http://physchem.univ.kiev.ua/web-sensors/index_eng.html

 

Цікаво? Розкажи про нас друзям!