Наукова група ВМС

На кафедрі хімії високомолекулярних сполук яка існує з 1963 року, розробляються та синтезуються світлочутливі органічні сполуки, мономери і полімери,  комплекси, а також композити, проводяться розробки полімерних матеріалів спеціального  призначення – світлочутливих полімерів для запису інформації, мікроелектроніки, оптоелектроніки, для фоторезистних технологій, полімерів для електрофотографії, голографії, сонячних елементів, хімічних джерел струму, біологічно активних систем, флокулянтів тощо.

Наша кафедра, єдина в Радянському Союзі, випускала спеціалістів з  безсрібних способів запису інформації, а зараз випускає хіміків-полімерщиків. З початку існування кафедри проводились дослідження світлочутливих сполук, які стали основою створення полімерних і композиційних матеріалів для безсрібних способів запису інформації, біологічно-активних сполук та поліамфолітів, полімерних електролітів для хімічних джерел струму, а також плазмохімічної модифікації полімерних матеріалів. Накопичено унікальний досвід створення реєструючих середовищ для везикулярного, термопластичного та фототермопластичного запису інформації, голографії та електронографії.

Ми співпрцюємо з нашими закордонними колегами з Румунії, Франції, Польщі, Литви, Великої Британії та Чехії.
Зараз науково-дослідна лабораторія «Інформаційні середовища на основі мономерів і полімерів» має наступні підрозділи:

1. Лабораторія фоточутливих органічних сполук, мономерів та полімерів як компонентів наноструктурних високомолекулярних сполук, яка займається:
- розробкою нових фоточутливих полімерних матеріалів на основі полімерів та полікомплексів для використання в оптичному записі інформації, рідкокристалічних дисплеях, фотореле, для реєстрації оптичних голограм, нелінійної  оптики та виготовлення органічних сонячних елементів;
- одержанням полікомплексів для створення електролюмінесцентних діодів;
- модифікацією поверхні полімерів для зміни її гідрофільності, надання бактерицидних та фунгіцидних властивостей, світлостабілізації;
- дослідженням  практичних аспектів використання явища внутрішньомолекулярного перенесення  енергії  збудження в органічних молекулах для синтезу полімерів з заданим комплексом властивостей, «розумних» полімерів і елементної бази «молекулярної екситоніки».

2. Лабораторія мономерів, полімерів та нанокомпозитів на їх основі
Дослідження пов’язані з внутрішньоланцюговою модифікацією і термостабілізацією полімерів та зі створенням сучасних матеріалів для запису інформації,  розробкою новітніх полімерних матеріалів для фотоорієнтації рідких кристалів, полімерних твердих електролітів для хімічних джерел струму, фотонапівпровідників для електролюмінесцентних пристроїв, сонячних елементів, голографії, світлочутливих полімерів і композицій для фоторезистних технологій, біологічно активних полімерів, тощо.

3. Лабораторія синтезу та дослідження розгалужених полімерів займається:
 - синтезом неіоногенних розгалужених кополімерів з контрольованою структурою, їх аніонних похідних, а також термочутливих розгалужених полімерів для використання в наномедицині для капсулюванн та вивільнення ліків в живих організмах;
       - хімічним моделюванням сферичних та циліндричних полімерних щіток;
       - вивченням розгалужених поліелектролітів як матриць для створення нанокомпозитів та як регуляторів стійкості полідисперсних систем.

4. Лабораторія фотофізичних процесів в плівках полікомплексів та нанокомпозитів на основі аморфних молекулярних напівпровідників
Наукові інтереси спрямовані на дослідження електро-, фотофізичних і електромагнітооптичних властивостей забарвлених полімерних композитів, встановлення основних механізмів фотогенерації, транспорту та рекомбінації носіїв заряду в органічних матеріалах, та створення нових матеріалів для фоточутливих інформаційних середовищ, фото- та, молекулярної електроніки, фотоелектричних перетворювачів сонячної енергії. Дослідження пов’язані з  розробкою середовищ для фотоелектричних перетворювачів сонячної енергії, голографічних реєструючих середовищ і електронних систем керування їх роботою. Дослідженням інформаційних характеристик реєструючих середовищ голографічними методами;
Отримано нові матеріали та створено голографічні середовища для фототермопластичного способу запису голограм, які відрізняються високими реологічними властивостями і будуть використані голографічних інтерферометрах для визначення залишкових напружень у вузлах і деталях машинобудівних конструкцій.
На рисунках наведено приклади  інтерферограм записаних на нових реєструючих середовищах для художньої голографії і безруйнівного контролю якості:
        
Для практичного використання нових голографічних реєструючих середовищ розроблено і створено малогабаритний інтерферометр і продемонстровано його можливості. Розроблено малогабаритну голографічну установку для демонстрації оптичних методів, проведення лабораторних робіт та дослідження процесів дифузії, конвекції і інших явищ переносу.

5. Лабораторія блок- і прищеплених кополімерів, полімерів-неорганічних сполук, інтер- та інтрамолекулярних комплексів займається:
- вивченням інтрамолекулярних полікомплексів серед блок- і прищеплених кополімерів;
- розробкою синтезу полімер-неорганічних сполук типу: неорганічна наночастинка / щеплений полімерний шар в одну стадію;
- створенням високоефективних флокулянтів для очищення природної води на водопровідних станціях на основі інтрамолекулярних полікомплексів та полімер-неорганічних сполук;
- розробкою міцелярних наноконтейнерів з блок-кополімерів для токсичних лікарських препаратів з метою їх цільового транспорту в певні клітини живого організму.

Цікаво? Розкажи про нас друзям!