Наукова група д.х.н. Іщенко О. В.

Іщенко Олена Вікторівна, доктор хімічних наук, професор, професор кафедри фізичної хімії, керівник підрозділу «Фізико-хімія гетерогенних каталізаторів».
Читає  лекції з нормативного курсу “Фізична хімія” для студентів ІІ та ІІІ курсів хімічного факультету та спецкурс “Фізичні методи в хімії” для студентів ІІІ курсу хімічного факультету.
Автор понад 210 наукових робіт, 5 навчально-методичних праць та 4 підручників.
Під її керівництвом було захищено 7 кандидатських та одна докторська дисертація.
Підрозділ «Фізико-хімія гетерогенних каталізаторів» займається синтезом та дослідженням фізико-хімічних властивостей масивних та нанесених каталізаторів для промислово важливих реакцій, що можуть бути застосовані в різних сферах життєдіяльності: екологічному каталізі, паливній енергетиці, аграрній промисловості, утилізації викидних газів тощо. Наукова робота підрозділу пов'язана з такими важливими реакціями як окиснення монооксиду карбону, синтез аміаку, окиснення монооксиду карбону в присутності водню (що може бути використане в паливній енергетиці), а також перетворення СО2 на важливі для промисловості продукти (наприклад СН4).
В лабораторії розроблено і використовується методика вивчення поверхневого стану каталізаторів за допомогою мас-спектрометрії. Велика кількість отриманих експериментальних даних при систематичному вивченні каталізаторів в різних реакціях показала, що розроблений метод термодесорбції з мас-спектрометричною реєстрацією частинок, що десорбуються, дає розгорнуту картину стану адсорбованих частинок на активному центрі каталізатора і дозволяє однозначно встановити механізм перебігу будь-якої реакції. Цей зручний та швидкий метод можна використовувати для тестування каталізаторів в умовах наближених до експерименту in situ.
Експеримент за допомогою мас-спектрометра можна уявити собі як задачу пошуку голки у декількох мільйонах копицях сіна.
 

Цікаво? Розкажи про нас друзям!