К.х.н. Діюк Віталій Євгенович

Професор читає спецкурси «Основи хімічної кінетики», «Фізична хімія вуглецевих сорбентів», «Гомогенний каталіз», бере участь у викладанні курсу «Фізична хімія» та ін. За останні 15 років більше 40 студентів на «відмінно» захистили дипломні роботи за науковою тематикою напрямку.

Наукові інтереси: розробка методів хімічного модифікування поверхневого шару вуглецевих носіїв і сорбентів з метою їхнього використання в адсорбції та каталізі. Модифіковані вуглецеві матеріали завдяки наявності специфічних адсорбційних та каталітичних центрів є ефективними в процесах розділення газових та рідких сумішей, а також можуть використовуватися як носії активного компоненту або як каталізатори в процесах селективного окиснення, гідрування, дегідратації, етерифікації і полімеризації. Проводиться модифікування різних вуглецевих матеріалів – активованого вугілля, вуглецевих волокон, сажі, нанотрубок, алмазоподібних матеріалів, вуглецевих карбонізатів тощо. Розроблені методи модифікування з використанням газоподібних реагентів таких як пара S, Br2, CCl4, CHCl3, CH2Cl2, H2O2, H2S, SO2, SO3, NHRR’ та деяких інших характеризуються високою ефективністю і дозволяють селективно ввести в поверхневий шар вуглецевого матеріалу різноманітні функціональні групи, які містять гетероатоми азоту, фосфору сірки та інші.

Наукові праці: Автор 5 наукових посібників та понад 50 наукових публікацій у вітчизняних та закордонних журналах.

Цікаво? Розкажи про нас друзям!