Наукова група д.х.н., проф. Воловенка Ю.М.

Сучасний синтез поліфункціональних гетероциклічних сполук є, мабуть, єдиною реальністю, яка може допомогти людству у розв'язані ряду проблем: боротьбі з хворобами, проблем сільського господарства, створенні нових перспективних матеріалів. Головним інструментом синтезу є "реакція", яка дає змогу цілеспрямовано "конструювати" такі сполуки. Тому завжди актуальним є пошук, відкриття та вивчення нових підходів до синтезу цікавих нових сполук. Важливою умовою популярності нових методів синтезу є доступність, зручність у використанні та низька собівартість вихідних речовин. У зв'язку з цим, об'єктами наших досліджень є заміщенні алкілгетероцикли. Інтерес до хімії таких сполук зумовлений їх хімічною будовою та реакційною здатністю, що дозволяє широко їх використовувати в різних хімічних перетвореннях з отриманням нових похідних гетероциклічних сполук. Дослідження хімії гетарилацетонітрилів, що проводяться на кафедрі органічної хімії хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, показали, що розвиток цього напрямку є перспективним та актуальним не тільки з точки зору теоретичної хімії, а й має прикладне значення. Серед сполук цього класу знайдено чимало речовин, які виявляють різнобічну біологічну активність: антимікробну, протипухлинну, психотропну, гемостатичну, радіопротекторну, пестицидну. Вони широко застосовуються в різних галузях господарства, зокрема в агрохімії, ветеринарії.
 

Цікаво? Розкажи про нас друзям!