Задача №6

Скільки іонів утворюється при дисоціації 500 молекул карбонатної кислоти,  якщо вона дисоціює за першим ступенем на 20%, а за другим – на 1%?

Відповідь: 
Відповідь: 201.
Детальний розв'язок: 

У водному розчині слабка H2CO3 дисоціює ступінчасто та частково:

  1. H2CO3 = Н+ + НСО3
  2. НСО3 = Н+ + СО32–

Загальне число молекул кислоти у розчині становить 500. З них по першому ступеню продисоціювало лише 20%:

α1=Nдис1/Nзаг

Nдис1= α1∙ Nзаг=0,2∙500=100

Число утворених іонів розраховуємо за рівнянням (1):

  100       100     100

H2CO3 = Н+ + НСО3

За другим ступенем продисоціювало лише 1% від усіх іонів НСО3:

α2=Nдис2/N дис1

Nдис2= α2∙ N дис1=0,001∙100=1

Число утворених іонів розраховуємо за рівнянням реакції (2):

  1           1         1

НСО3+ + СО32–.

Отже, в кінцевому розчині маємо:

N(H+)=100+1=101

N(HCO3)=100–1=99

N(СО32–)=1

Сумарне число іонів становить:

 N(іонів)=101+99+1=201.

Цікаво? Розкажи про нас друзям!