Задача №10

При нагріванні 2,64 г суміші, що містить мідний та залізний купороси, виділилось 1,08 г водяної пари. Визначте масовий склад (%) суміші.

Відповідь: 
Відповідь: ω(CuSO4•5H2O)=47,3%; ω(FeSO4•7H2O)=52,7%.
Детальний розв'язок: 

Пишемо рівняння, за якими кристалогідрати втрачають кристалізаційну воду при нагріванні:

  1. CuSO4·5H2O  =  CuSO4   + 5 H2O
  2. FeSO4·7H2O  =  FeSO4   + 7 H2O

М(CuSO4·5H2O)= 250 моль/л;

М(FeSO4·7H2O)= 278 г/моль.

Ця задача містить інформацію про суму мас вихідних речовин та суму мас одного з продуктів реакції. ЇЇ вирішення потребує складання системи рівнянь з двома невідомими.

Нехай у суміші було х моль CuSO4·5H2O та у моль FeSO4·7H2O.

За рівняннями реакції розраховуємо кількість моль води у обох реакціях:

       х моль                               5х моль      

CuSO4·5H2O = CuSO4   + 5 H2O

у моль                              7у моль

FeSO4·7H2O = FeSO4 + 7 H2O

Складаємо та вирішуємо систему рівнянь:

m(CuSO4·5H2O)+m(FeSO4·7H2O) = 26,4

m1(H2O)+ m2(H2O) = 10,8

 

250x+278y=264

18(5x+7y)=10,8

 

125x+139y=13,2

5x+7y=0,6

Вирішувати систему рівнянь у таких задачах зручно, застосовуючи спосіб знищення змінної. Для цього друге рівняння слід помножити на 25 та відняти результат від першого:

125x+139y=13,2

125x+175y=15

-36y=-1,8

y=0,05 моль.

Розраховуємо масу та масову частку компонентів суміші:

m(FeSO4·7H2O)=0,005·278=13,9 г

ω(FeSO4·7H2O)= m(FeSO4·7H2O)/ m(суміші)=13,9/26,4=0,527 або 52,7%

ω(CuSO4·5H2O)=100-52,7=47,3%

Відповідь: ω(CuSO4·5H2O)=47,3%; ω(FeSO4·7H2O)=52,7%.

Цікаво? Розкажи про нас друзям!