Задача №2

На зразок технічного магній гідроксиду масою 840 г, що містить домішки магній карбонату, подіяли нітратною кислотою, узятою в надлишку. Унаслідок цього виділився карбон(IV) оксид об’ємом 11,2 л (н. у.). Обчисліть масову частку (%) магній карбонату в зразку.

Відповідь: 
5%
Детальний розв'язок: 

MgCO3 => MgO + CO2

Моль MgCO3 важить 84 г.

1 моль будь-якого газу за нормальних умов займає об'єм 22.4 л. 11.2 л або 0.5 моль CO2 відповідає 0.5 моль MgCO3 або 42 г.

Вираховуємо масову частку магній карбонату в зразку: 42/840 = 0.05 або 5%.

Цікаво? Розкажи про нас друзям!