Задача №1

До водного розчину, що містить сульфатну кислоту масою 98 г, добавили натрій гідроксид масою 60 г. Обчисліть масу (г) середньої солі, що утворилася внаслідок цього.

Відповідь: 
71 г
Детальний розв'язок: 

1 моль сірчаної кислоти важить 98 г, гідроксиду натрію - 40 г, сульфату натрію - 142 г.

На 1 моль NaOH при 1 моль або більший кількості сірчаної кислоти утворюється кисла сіль NaHSO4.

На 1 моль NaOH при 0.5 моль або меньшій кількості сірчаної кислоти утворюється середня сіль Na2S04.

Таким чином, 40 г NaOH або 1 моль та 0.5 моль H2SO4 разом дають 0.5 моль або 71 г Na2S04, залишається 20 г NaOH або 0.5 моль та 0.5 моль H2SO4, що разом дають 0.5 моль NaHSO4.

Сумарне рівняння реакції можна записати таким чином:

2H2SO4 + 3NaOH => Na2SO4 + NaHSO4 + 3H2O

Цікаво? Розкажи про нас друзям!