Умови вступу

Вимоги до вступу на хімічний факультет:

Спеціальність Конкурсні предмети Бал* Вагові коефіцієнти
Хімія Українська мова та література 101 0,2
Хімія 140 0,5
Математика або Іноземна мова 120 0,2
Додаток до атестата - 0,08
Підготовчі курси - 0,02

* мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі

Конкурсний відбір (крім випадків зарахування за результатами співбесіди) проводиться на основі конкурсних балів вступників. Конкурсний бал (КБ) вступника розраховується за формулою: КБ = К1×П1 + К2×П2 + К3×П3 + К4×А + К5×ОУ, де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів; П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту або творчого конкурсу з третього предмета; А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений у шкалу від 100 до 200 балів, ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів Університету за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації).

Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор (за поданням Мінмолодьспорту України) зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника. 4. Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2018 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України 2018 року останній доданок у формулі для обчислення КБ встановлюється рівним 10, а якщо КБ вступника при цьому перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Умови олімпіади та приклади задач ви можете у розділі "Олімпіада".

ДО УВАГИ АБІТУРІЄНТІВ, ЩО МАЮТЬ ПРАВО НА ВСТУП ПОЗА КОНКУРСОМ!

Прийом документів на рівень вищої освіти "бакалавр" для абітурієнтів, які мають право на вступ поза конкурсом (крім учасників міжнародних олімпіад), здійснюється для всіх спеціальностей через єдине вікно Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: (метро Виставковий центр), проспект Глушкова 2а, корпус географічного факультету та факультету психології, кімната 119.

Через єдине вікно подають документи абітурієнти таких категорій:

 • особи, яким відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надано таке право
 • інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю, відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"
 • особи, яким відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надано таке право
 • особи, яким відповідно до Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" надано таке право
 • особи, яким відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" надано таке право

Учасники міжнародних олімпіад подають документи безпосередньо до приймальної комісії факультету!

Документи абітурієнт подає особисто!!!

Обсяг вимог до абітурієнтів, що вступають на хімічний факультет:

 • вільно застосовувати вивчені в школі теоретичні положення при розгляді класів речовин і конкретних сполук, розкриваючи залежність властивостей речовин від їх будови
 • розв'язувати комбіновані задачі
 • здійснювати перетворення, які показують генетичний зв'язок сполук в неорганічній та органічній хімії
 • складати повні та скорочені іонні рівняння, формули ізомерів органічних сполук
 • знати властивості речовин, які широко використовуються в народному господарстві та побуті, розуміти наукові принципи деяких найважливіших хімічних виробництв

Під час іспиту з хімії абітурієнту дозволяється користуватися таблицями:

 •     "Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва"
 •     "Розчинність основ, кислот та солей у воді"
 •     "Відносні електронегативності елементів"
 •     "Ряд стандартних електродних потенціалів металів"

А також на іспиті можна користуватися мікрокалькулятором.

Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2018/2019 навчальний рік:

Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АЕ № 636455 від 09.06.2015 р.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Київського національного університету імені Тараса Шевченка (надалі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2016 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року №1085 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 4 листопада 2015 року за № 1351/27796.

Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання на І курс вступників на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання:

  Етапи вступної кампанії

Початок прийому заяв і документів від абітурієнтів для участі у конкурсному відборі

12 липня 

Закінчення прийому заяв і документів від осіб, які мають проходити співбесіду або складати вступні іспити, що проводить Університет

  20 липня

1800

Терміни проведення Університетом співбесід

21 липня – 23 липня

Оприлюднення списку вступників рекомендованих до зарахування за pезультатами співбесід

24 липня

1200

Закінчення терміну виконання вступниками, рекомендованими
до зарахування за результатами співбесід, вимог до зарахування за державним замовленням

25 липня

1800

Зарахування вступників, рекомендованими до зарахування за результатами співбесід за державним замовленням

26 липня

до 1200

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не проходять співбесіду і не складають вступних екзаменів

26 липня

1800

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування за державним замовленням

01 серпня

до 1200

Закінчення терміну виконання вступниками, рекомендованими до зарахування, вимог до зарахування за державним замовленням

05 серпня

до 1800

Прийом заяв на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб від осіб, що беруть участь у конкурсному відборі та не рекомендовані до зарахування за державним замовленням

01 серпня – 08 серпня

Зарахування вступників за державним замовленням

07 серпня

до 1200

Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів

10 серпня

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, що зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб

11 серпня

Дозарахування (можливе при наявності вакантних місць) на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

 31 серпня

 
Цікаво? Розкажи про нас друзям!